ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฉลองครบรอบ  70 ปี บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
12 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ 70 ปี กลุ่มบริษัท KSL ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั...
โครงการ “Smile  Library”  โครงการบริจาคหนังสือเพื่อเด็กนักเรียน
12 ตุลาคม 2558
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักพิมพ์ เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการบริจา...
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ “การลงทุนสุนทาน” (Philanthropic Investments)
27 กรกฎาคม 2558
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำอีก 5 แห่ง คือ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ไมเนอร์ กรุ๊ป, แอล.พี.เอ...
คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ปรับปรุงใหม่
3 กรกฎาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับ...
KSL  “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  ครั้งที่ 1/2558
1 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้จัด “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/...
KSL  จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2558
29 พฤษภาคม 2558
KSL จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2558 23 พ.ค.2558
 

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป »