ข่าวประชาสัมพันธ์

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
25 สิงหาคม 2559
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้เคยให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แล้วนั...
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award  2016
8 สิงหาคม 2559
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2016 หรือรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประก...
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
3 สิงหาคม 2559
คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกับจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุร...
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2 สิงหาคม 2559
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาค...
คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ได้ลงนามในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน
13 กรกฎาคม 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์) ได้ลงนามในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแ...
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์
15 มิถุนายน 2559
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability ...
 

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 13 ต่อไป »