ติดต่อเรา

  • สำนักงานใหญ่ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น

    เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9
    ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสาร 0 2642 6097

Contact Form
:
*
:
*
:
:
*
:
*